Pohyb psů, veřejný pořádek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 19. července 2004 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1 a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Boršov nad Vltavou.

Čl. 2
Působnost vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce Boršov nad Vltavou.

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů

Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny:
a) učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství, kterým se rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou,

b) na veřejných prostranstvích opatřit psa náhubkem a vodit jej na vodítku.

Čl. 4
Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství

Oprávněné osoby jsou povinny zajistit, aby hospodářská zvířata nezhoršovala čistotu a bezpečnost na veřejných prostranstvích.

Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání hospodářských zvířat po veřejném prostranství – p. č. 13, 52, 56, 62, 223, 410/1, 412, 624, 661, 667, 691/2, 763 v k. ú. Boršov nad Vltavou a p. č. 2375, 3324/1 a 3326 v k. ú. Zahorčice u Vrábče.

Volným pohybem hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb po veřejném prostranství bez dohledu oprávněných osob.

Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména následující druhy zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, krůty, kachny, husy.

(Veřejným prostranstvím jsou dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.)

Čl. 5
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin 2.

Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě zjištěných nedostatků bude provádět Obec Boršov nad Vltavou.

Čl. 6
Zrušení ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška o podmínkách chovu hospodářského zvířectva ze dne 1. 1. 1995.

Čl. 7
Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Richard Kocina v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 20. července 2004

Sejmuto dne 3. srpna 2004

Otevírací doba knihovny a BIC

Běžný provoz knihovny 

Turistického informačního centra od 1.9.-30.6.

Pondělí

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Úterý

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Středa   

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

--------------

--------------

--------------

Prázdninový provoz knihovny 

a Turistického informačního centra od 1.7.-31.8. 

Pondělí

10:00-12:00 13:00-17:00

Úterý

10:00-12:00 13:00-15:00

Středa   

10:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek

10:00-12:00 13:00-15:00 

Pátek

10:00-13:00 13:00-17:00

Sobota

11:00-13:00 13:30-17:00

Neděle

11:00-13:00 13:30-17:00

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

mobil: 720 935 953, 602 396 355

         

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Novinky na email
Nahlášení problému

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 01.10.2020 v 14:51       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní